Megjelent a nemzeti dohányboltokra vonatkozó, készletnyilvántartásról szóló kormányrendelet

Megjelent a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló kormányrendelet.

A dohánytermék-kiskereskedő a készletéről, illetve annak forgalmáról a 2012. évi CXXXIV. törvény 15/B. §-ában meghatározott nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét a 244/2013.(VI.30.) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal, formában és módon 2013. szeptember 1. napjától köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a vállalkozóknak minősített nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszeren keresztül, legalább naponta kell majd a részvénytársaságnak elektronikus úton elküldeni.

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. rövid időn belül az alkalmazható készletnyilvántartó rendszerekre vonatkozóan minősítési rendszert fog működtetni, melynek feltételrendszerét a Zrt. a www.nemzetidohany.hu oldalon tesz közzé. A minősítési rendszer által alkalmasnak talált és igénybe vehető rendszerek és eszközök listáját, a részvénytársaság a honlapján folyamatosan közzé fogja tenni.

Forrás: www.nemzetidohany.hu

NAZZA Software Kft. hivatalos álláspontja: Az általunk nemzeti dohányboltoknak fejlesztett trafik rendszerünk  - melyet komplett rendszerként vagy csak a szoftvert megvásárolva is be lehet szerezni, vagy a szoftvert bérleti konstrukcióban is lehet üzemeltetni - megfelel a hatályos jogszabályoknak. A szoftver az összes jelenleg és a későbbiekben a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. által támasztott követelménynek is a tőlünk telhető legrövidebb idő alatt fel lesz készítve. A rendszer a várható követelmények figyelembevételével, várhatóan a megfogalmazás utáni második-harmadik napon a minősítő bizottság elé be lesz terjesztve. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek NEM lesznek semmilyen módon az ügyfelekre áthárítva. A megvásárolt rendszerekre a szükséges módosítások után a szoftverek távadminisztrációval díjmentesen kerülnek letelepítésre (internet kapcsolat szükséges), amelyet munkatársaink, vagy viszonteladóink végeznek, egyeztetett időpontban.

Fontos: Jelenleg nincs támogatott trafik rendszer, aki ezt állítja saját vagy forgalmazott rendszeréről az nincs tisztában a jelenlegi helyzettel.

Cégünk igazolható módon jelezte a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-nek a minősített rendszerek közé való bekerülési szándékát. Jelenleg várjuk a minősítő rendszer és a követelményrendszer megszületését.

Szoftvereink garantáltan meg fognak felelni a jogszabályi környezetnek és a követelményeknek!

Vissza a tetejére